JABLOTRON
Chladicí / topný modul CoolBreeze

Chladicí / topný modul CoolBreeze

Zažijte skutečný komfort po celý rok Scroll
Chladicí / topný modul CoolBreeze
Stálý přívod čerstvého vzduchu do interiéru o teplotě v rozmezí 15 - 19 ºC
Vstup odtahovaného vzduchu z interiéru 25 ºC a 65 % RH
Konvenční chlazení výparníkem
Poloviční spotřeba celé sestavy v porovnání se systémy s běžným chlazením na přívodu čerstvého vzduchu
Násobení účinnosti chlazení (COP) díky adiabatickému chlazení v řízeném entalpickém výměníku
Reverzní chod tepelného čerpadla pro dotápění v chladném období
Vstup horkého venkovního vzduchu 30 - 38 ºC, který je ochlazením na výměníku zbaven přibližně poloviny absolutní vlhkosti
Co je CoolBreeze

Co je CoolBreeze

Modul CoolBreeze se skládá z tepelného čerpadla s výměníkem umístěným v systému vzduchotechniky. Zajišťuje ohřátí nebo ochlazení čerstvě přiváděného vzduchu.

CoolBreeze ve spojení s rekuperační jednotkou Jablotron Futura vám v letním období přinese:

1. výrazné ochlazení a odvlhčení přiváděného čerstvého vzduchu, z toho plynoucí nulový tepelný zisk větráním a ochlazení interiéru

2. velmi nízkou celkovou spotřebu modulu v porovnání s dosaženým ochlazením a odvlhčením přiváděného čerstvého vzduchu

Technicky unikátní řešení využívá kombinaci (I) konvenčního chlazení výparníkem a (II) adiabatického chlazení odparem kondenzátu v řízeném entalpickém výměníku. Proto má sestava se stejnými výkonovými parametry zhruba poloviční chladící agregát = menší, tišší a levnější.

Příklady použití dokazují, že v nízkoenergetických domech dokáže CoolBreeze úplně nahradit potřebu klimatizace.

V reverzním chodu dokáže CoolBreeze pokrýt 50-70 % potřeby tepla nízkoenergetického domu. Je tedy i velmi efektivním způsobem vytápění, zejména v kombinaci s doplňkovým elektrickým sálavým topením (teplovodním nebo přímotopným).

Chlazení je součástí Systému 21 od Jablotronu

Pokud stavíte rodinný dům, nejspíš také přemýšlíte, jak si zajistit komfort během letních veder.

Pravděpodobně si uvědomujete, že izolace vašeho domu v něm bude zadržovat teplo i v létě.

Možná jste se také rozhodli zpomalit ohřívání domu tím, že zastíníte prosklené plochy – například žaluziemi nebo přesahem střechy.

Jenže to všechno nemusí stačit, dům se i tak bude ohřívat, ať už přirozenými zisky z činností uvnitř nebo větráním.

Přesně pro vás jsme navrhli sestavu rekuperační jednotky Futura a entalpického chladícího modulu CoolBreeze, která je součástí Systému 21.

Technicky unikátní řešení chlazení od Jablotronu – pro každého

Sestava rekuperační jednotky Futura s chladícím modulem CoolBreeze je technicky zcela odlišná od běžného standardu na trhu. Jeden příklad za všechny: Nástavba CoolBreeze nechladí čerstvý vzduch přiváděný do domu, ale chladí odpadní vzduch odtahovaný ven z domu!

Proto i velmi zkušení profesionálové v oboru větrání a chlazení jsou na začátku zdrženliví až skeptičtí. Vždy ale jen do té doby, dokud nedostanou možnost podrobně se seznámit s přesnými principy fungování řízeného entalpického výměníku v režimu chlazení.

Všechna zařízení Jablotron jsou připojena k proprietárnímu cloudovému systému na průmyslové úrovni, který v reálném čase monitoruje hlavní provozní data. Tyto nezpochybnitelné údaje od skutečných zákazníků jsou dostatečným argumentem i pro největší pochybovače. Proto stále více odborníků uznává jedinečnou funkčnost sestavy Futura a CoolBreeze.

Je také jasné, že řešení Jablotron nelze aplikovat paušálně vždy a bez rozmyslu. Použití CoolBreeze budou bránit příliš velké tepelné zisky, tedy kombinace nedostatečného zateplení, absence zastínění a nadstandardní prosklené plochy.

V naprosté většině nízkoenergetických rodinných domů však bude použití CoolBreeze možné a žádoucí, a to díky

  • Perfektnímu zateplení domů a tedy minimálním tepelným ziskům prostupem
  • Kvalitnímu architektonickému řešení se zastíněním prosklených ploch směrem na jih
  • Bezkonkurenčnímu poměru cena/výkon – chlazení jako součást standardu

Nejpříjemnější chlazení je takové, které nevnímáte

V desítkách reálných instalací jsme zjistili, že provoz systému Futura + CoolBreeze vždy předčí očekávání jeho uživatelů.

Zákazníci nevyžadují extrémní chlazení a k letnímu komfortu přistupují se zdravým rozumem, kdy teplota interiéru v létě je přirozeně vyšší než v zimě.

Výkon CoolBreeze na první pohled nepůsobí oslnivě. Ve skutečnosti však vítězí dlouhodobým provozem celý den, protože uživatele nijak neruší. Zákazníci preferují mírné chlazení rozložené v čase před agresivním nárazovým chlazením skokově vyšším výkonem.

Zákazníci vnímají odvhlčení přiváděného vzduchu (až 50 % absolutního obsahu vody), které pocitové teplotě ubírá další 2 - 3 stupně z teploty na termostatu.

Výkon CoolBreeze se přirozeně přizpůsobuje venkovním podmínkám. Účinek adiabatické složky (chlazení odparem kondenzátu) bude tím větší, čím vyšší bude teplota venku.

Ke stažení

Modul CoolBreeze je volitelným příslušenstvím rekuperační jednotky Jablotron Futura. Technická specifikace modulu je proto součástí dokumentace k rekuperační jednotce.


Zavřít
Zavřít

Kontaktní formulář

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte. Prosíme o vyplnění následujícího formuláře.