JABLOTRON
Chladicí / topný modul CoolBreeze

Chladicí / topný modul CoolBreeze

Zažijte skutečný komfort po celý rok Scroll
Chladicí / topný modul CoolBreeze
Stálý přívod čerstvého vzduchu do interiéru o teplotě v rozmezí 15 - 19 ºC
Vstup odtahovaného vzduchu z interiéru 25 ºC a 65 % RH
Konvenční chlazení výparníkem
Poloviční spotřeba celé sestavy v porovnání se systémy s běžným chlazením na přívodu čerstvého vzduchu
Násobení chladícího efektu díky adiabatickému chlazení v řízeném entalpickém výměníku
Reverzní chod tepelného čerpadla pro dotápění v chladném období
Vstup horkého venkovního vzduchu 30 - 38 ºC, který je ochlazením na výměníku zbaven přibližně poloviny absolutní vlhkosti
O CoolBreeze

O CoolBreeze

Modul CoolBreeze se skládá z tepelného čerpadla s výměníkem umístěným v systému vzduchotechniky. Společně s rekuperační jednotkou Jablotron Futura tvoří jeden celek, který vám v letním období přinese:

1. výrazné ochlazení a odvlhčení přiváděného čerstvého vzduchu a z toho plynoucí nulový tepelný zisk větráním

2. nízkou celkovou spotřebu modulu v porovnání s dosaženým ochlazením a odvlhčením přiváděného čerstvého vzduchu

Rekuperační jednotka Jablotron Futura nabízí v zimním období funkci, která jí umožňuje fungovat bez předehřevu a navracet do interiéru vlhkost, která v něm byla vyprodukována. Použitím stejné funkčnosti v letním období je sestava Futura a CoolBreeze schopna snížit požadavky na výkon chladicího agregátu o polovinu.

Modul CoolBreeze může pracovat i v reverzním chodu v režimu tepelného čerpadla. Je tedy i velmi efektivním způsobem přitápění, zejména před začátkem topné sezóny.

Futura a CoolBreeze

BEZ ELEKTRICKÉHO PŘEDEHŘEVU

BEZ ELEKTRICKÉHO PŘEDEHŘEVU


Rekuperační jednotka Jablotron Futura spolehlivě funguje bez potřeby předehřevu a bez nebezpečí zamrznutí tepelného výměníku až do teploty -19 ºC.

DÁLKOVÝ DOHLED A SPRÁVA

DÁLKOVÝ DOHLED A SPRÁVA


Díky aplikaci MyJABLOTRON máte přístup ke všem vašim zařízením kdekoliv a kdykoliv.

ŘÍZENÍ VLHKOSTI

ŘÍZENÍ VLHKOSTI


Použití řízeného entalpického výměníku zaručuje možnost navrátit do interiéru vlhkost, která v něm byla vyprodukována.

KOMFORT S COOLBREEZE

KOMFORT S COOLBREEZE


V létě dochladí a odvlhčí, na podzim dotopí a zajistí skutečně komfortní vnitřní klima.

MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA

MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA


Za 25 dnů provozu spotřebuje stejné množství energie jako srovnatelná rekuperační jednotka s předehřevem za 24 hodin.

Ke stažení

Seznam dokumentů je pravidelně aktualizován. Vyberte si ze spodní části této sekce.


Zavřít

Modul CoolBreeze je volitelným příslušenstvím rekuperační jednotky Jablotron Futura.
Technická specifikace modulu je proto součástí dokumentace k rekuperační jednotce.

Zobrazit