JABLOTRON

Slovník pojmů

V našem elektronickém slovníku pojmů najdete vysvětlení všech základních i méně známých pojmů, na které můžete narazit v oboru větrání a rekuperace. Pokud vám zde nějaký pojem bude chybět nebo mu nebudete rozumět, neváhejte nás kontaktovat.

Blowerdoor test

Blower-door test je detekční metoda na zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy a tím i k zjištění energetické náročnosti domu.

Co je to vzduchotěsnost?

Slouží pro sledování kvality vzduchu v interiéru (a pro řízení ventilačních systémů dle aktuální úrovně znečištění vzduchu)

Znamená, že její skladba a použité materiály umožňují případné vlhkosti opustit  obvodovou zeď  vždy směrem ven.

Je přitom zcela zásadní, aby bylo zabráněno prostupu vzdušné vlhkosti z interiéru do obvodové konstrukce.

Není možné ji považovat za náhradu větrání.

Znamená, že její skladba a použité materiály žádným způsobem neumožňují prostup vzdušné vlhkosti.

Není možné ji považovat za náhradu větrání.

Jde o přirozené větrání, kdy především u starších domů dochází k proudění vzduchu do domu a z domu přes okenní či dveřní rámy a přes různé netěsnosti konstrukce, ať už zamýšlené nebo nezamýšlené.

U starších domů zajišťovala infiltrace více než polovinu přívodu čerstvého vzduchu.

Životadárná složka vzduchu, nezbytná pro existenci většiny živých organismů na této planetě.

Nahrazuje přirozené větrání infiltrací, které u kvalitně zateplených domů není možné.

Někdy se používá také pojem řízené větrání.

Co je to infiltrace?

Jedná se o nejedovatý bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je těžší než vzduch. CO2 vzniká reakcí uhlíku s kyslíkem, například při obyčejném dýchání. Je dobře měřitelným a přesným indikátorem kvality vzduchu.

V místnostech s potřebou nárazového větrání se umístí odtahový ventilátor a tím se způsobí podtlak. Ten se pak vyrovnává přisáváním čerstvého vzduchu  přes k tomu určené otvory (ventilační šachty), ale často také přes netěsná místa budovy, která k tomu nejsou určená, například přes rámy oken (mikroventilace), okolo parapetů, husích krků a dalších prostupů.

Podtlakové větrání je přímou příčinou vzniku plísní, a to prochlazováním a kondenzací vlhkosti v netěsných místech budovy, která nejsou k větrání určeny.