JABLOTRON
Nálož inovací 8: Špičková kvalita díky plně automatickým výrobním testům všech výrobků Jablotron
Technologie

Nálož inovací 8: Špičková kvalita díky plně automatickým výrobním testům všech výrobků Jablotron

Publikováno 15. 11. 2021

V Jablotronu usilujeme o to být špičkovou technologickou firmou. V předchozích dílech našeho seriálu jsme Vás provedli několika zásadními inovacemi našich větracích jednotek Futura, které stojí za připomenutí:

Na jedné straně stojí inovace produktová, na druhé straně pak stojí nejmodernější výrobní procesy s ohledem na maximální efektivnost a kvalitu každého jednotlivého kusu. Proto v naší výrobě neustále vylepšujeme a doplňujeme důslednou automatizovanou výstupní kontrolu všech našich výrobků. Automatizovaná kontrola sama o sobě je výsadou těch technologicky nejvyspělejších výrobních firem a jsme velice rádi, že Jablotron Living Technology mezi takové firmy patří.

Kvalita větracích jednotek Jablotron

Třeba testovací sekvence rekuperační jednotky Futura má celkem 450kroků a trvá 18 minut. Součástí je kontrola funkčnosti všech komponent, elektroniky, vstupů a výstupů a mimo jiné také test těsnosti (jak vnější, tak vnitřní) přesně dle metodiky testování pro certifikaci dle světově uznávaného Institutu pro pasivní domy (Passivhaus Institut v Darmstadtu, Německo) . S ohledem na toleranci měření používáme ve výrobě přísnější kritérium, než je mezní hodnota 3 %. Přitom na český trh se běžně dodávají větrací jednotky, které deklarují i dvojnásobné hodnoty limitní netěsnosti.

Díky tomuto výstupnímu testu máme takřka absolutní jistotu, že jednotky opouští výrobní závod ve špičkovém plně funkčním stavu. Eliminujeme tím možné chyby vlivem lidského faktoru. Po skončení je záznam o výsledku uložený do databáze a každý zákazník, který si od Jablotronu Futuru zakoupí, má výsledek testu své jednotky k nahlédnutí online v takzvaném rodném listu zařízení.

Jablotron tak prokazatelně garantuje splnění limitní těsnosti každé prodané jednotky Futura.

Alfa – skutečně referenční termostat

Kolik termostatů máš, tolik teplot naměříš — tak by se dala parafrázovat přesnost běžně dostupných elektronických pokojových teploměrů, případně termostatů. Ne tak u Jablotronu. Jak je naším zvykem, reagujeme na podněty široké veřejnosti i montážních partnerů. Problémem s elektronickým měřením teploty je, že nikdy nevíte, které čidlo měří blíže ke skutečné teplotě. Elektronická čidla měří velmi přesně pohyb teploty, ale postrádají referenci k teplotě skutečné. Ideální je mít po ruce teploměr lihový, který vám ukáže právě přesný referenční bod. Díky nové automatické kalibrační stanici termostatů Alfa, která testuje vždy 12 ks ovladačů naráz, je teplotní čidlo každého vyrobeného ovladače Alfa během výstupní kontroly kalibrované dle jednoho z 6ti ověřených certifikovaných měřidel (etalonů), jejichž přesnost si necháváme pravidelně kontrolovat certifikovanou laboratoří. Totéž platí pro kalibraci senzoru CO2, který je součástí ovladače Alfa a podle kterého řídíme intenzitu větrání.

Proto máte u Jablotronu jistotu, že Alfa ve vašem domově přesně měří skutečnou teplotu v místnosti. Může být považovaná za referenční čidlo i při srovnání s jinými prostorovými elektronickými teploměry v domácnosti.

Zavřít

Kontaktní formulář

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte. Prosíme o vyplnění následujícího formuláře.