JABLOTRON
Coolbreeze

Validačný program

Entalpický chladiaci modul CoolBreeze Scroll

Staňte sa jeho súčasťou

Děkujeme za váš zájem!

Vzhledem k vysokému počtu účastníků je validační program modulu CoolBreeze již naplněn a další expedice budou probíhat až v roce 2019.

Rozširujeme naše produktové portfólio a po niekoľkých rokoch vývoja a testovania otvárame validačný program nášho chladiaceho modulu CoolBreeze, ktorý - ako príslušenstvo rekuperačnej jednotky Jablotron Futura - tvoří ďalší prvok z pripravovaného kompletného sortimentu pre vnútorné prostredie rodinných domov. Modul CoolBreeze je určený predovšetkým pre pasívne domy, ktorých obvodová obálka je dokonale izolovaná a solárne zisky v horúcich letných dňoch minimalizované.

Výrobky spoločnosti Jablotron vždy niečo spoločné. Spája ich predovšetkým kvalita, funkčnosť, vysoká pridaná hodnota a špičkový zákaznícky servis. V záujme ich dosiahnutia musí každý nový produkt prejsť zaťažkávacou skúškou v podobe dlhodobého testovania limitovaného množstva v skutočných prevádzkových podmienkach, a to u skutočných užívateľov. Pôjde o tzv. validačné inštalácie, prostredníctvom ktorých budeme overovať parametre a chod každého zariadenia.

Až na základe výsledkov týchto dlhodobých testov môže byť nový produkt oficiálne uvedený na trh. Tento postup považujeme za veľmi zodpovedný a korektný, a to nielen vo vzťahu k produktu samotnému, ale predovšetkým vo vzťahu k zákazníkom.

Práve preto teraz predstavujeme validačný program modulu CoolBreeze. Zákazníci, zapojení do validačného programu, získajú k špičkovému zariadeniu českej výroby naviac i určité benefity.

Výhody účasti vo validačnom programe:

Podmienky účasti vo validačnom programe:

Do validačného programu zapojíme prvých 50 záujemcov.

Na stretnutie pri nových produktoch sa teší

Tým JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY