JABLOTRON

Termíny školenia

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o. Scroll

Veľmi si ceníme váš záujem stať sa naším montážnym partnerom.

Predaj sortimentu spoločnosti JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o. je možný iba prostredníctvom certifikovaných montážnych partnerov. Absolvujte jednodenné školenie a staňte sa jedným z nich.

Základné školenie Futura

Účastníci školenia získajú všetky potrebné informácie o rekuperačnej jednotke Jablotron Futura a požiadavkách na kvalitnú montáž. Predstavíme vám princíp fungovania, technické parametre a postup uvedenia do prevádzky. Detailne vás zoznámime s aplikáciami MyJABLOTRON a MyCOMPANY.

Recertifikačné školenie Futura

Školenie, pre tých, ktorí sa v minulosti zúčastnili základného školenia. Týmto školením si obnovíte platnosť už získaného certifikátu (opäť na dva roky), aby ste sa montážam rekuperačných jednotiek mohli venovať aj naďalej.

Školenie bude technického rázu a jeho obsahu bude, okrem noviniek v sortimente, taktiež pokročilé nastavovanie a ukážky väčších inštalácií. Súčasťou bude aj ukážka inštalácie a prevádzky chladiaceho modulu CoolBreeze.

Vykurovacia technika

Účastníci školenia získajú všetky potrebné informácie o sortimente vykurovacej techniky spoločnosti Jablotron, ktorý zahŕňa plynový kondenzačný kotol Aura a elektrokotol Volta. Zoznámime vás s možnosťami regulácie, technickými parametrami a postupom uvedenia do prevádzky.

Školenie trvá od 8:30 do 17:00 hod. Od 8:30 do 9:00 hod. prebieha kontrola prítomnosti účastníkov. Cena školenia je 28 € a zahŕňa balíček tlačených a propagačných materiálov, občerstvenie a obed. Po absolvovaní školenia vám vystavíme certifikát potvrdzujúci, že ste Certifikovaným montážnym partnerom JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o. Certifikát je platný dva roky.

Prihlasovací formulár

Najjednoduchším spôsobom, ako sa prihlásiť na školenie, je vyplniť nasledujúci Prihlasovací formulár.
Vaše prihlásenie na školenie systém automaticky potvrdí spätným e-mailom. Prihlásenie je záväzné. Po odoslaní formulára vám vygenerujeme faktúru, ktorú posielame e-mailom; do formulára preto uveďte svoje fakturačné údaje. Ak sa nemôžete zúčastniť školenia, na ktoré ste sa prihlásili, oznámte nám to najneskôr 2 dni pred plánovaným konaním školenia. Pri včasnom odhlásení vám bude uhradená čiastka v plnej výške vrátená. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete pomôcť s prihlásením, kontaktujte p. Vítkovú (M: +420 776 126 766, E: vitkova@jablotronlt.com).

Změnit

Školenia v Prahe prebiehajú v budove Jablotron Office Park na adrese U Pergamenky 1145/12, Praha 7

Školenia v Holešove prebiehajú v budove Industry Servis ZK na adrese Holešovská 1691, 769 01 Holešov