JABLOTRON
Rekuperačná jednotka Futura
Spotreba Bezkonkurenčne najnižšia spotreba v mrazoch
Komfort Skutočný vnútorný komfort bez presúšania
Ovládanie Autonómny chod a jednoduché ovládanie
Rekuperačná jednotka Futura
Sledovanie zanesenia Sledovanie skutočného zanesenia filtrov
Farebná indikácia Farebná indikácia stavu jednotky
Bohatá výbava Veľmi bohatá základná výbava
Rekuperačná jednotka Futura
Jednoduchá inštalácia Jednoduchá inštalácia a osadenie jednotky na stenu
Výmena filtrov Jednoduchá výmena filtrov
Previazanosť Previazanosť s ďalšími produktmi JABLOTRON
Rekuperačná jednotka Futura
Z jednoliateho materiálu Telo z jednoliateho materiálu bez tepelných mostov
Automatické čistenie Automatické čistenie rekuperačného výmenníka

Rekuperačná jednotka Jablotron Futura

Pľúca Vášho domova Scroll

O rekuperácii

Súčasné novostavby s kvalitne izolovaným obvodovým plášťom sa veľmi často potýkajú s nadmernou vlhkosťou interiéru, ktorú spôsobuje nedostatočné vetranie. A práve nadmerná vlhkosť môže negatívne ovplyvniť nielen samotnú stavbu, ale predovšetkým Vaše zdravie a vitalitu. Optimálnym riešením v takejto situácii je riadené vetranie s rekuperáciou.

Rekuperačná jednotka zabezpečí prirodzené vetranie Vášho nového domova; nízkoenergetická stavba si totiž sama o sebe s vetraním neporadí. Pri riadenom vetraní s rekuperáciou ide o kontinuálnu výmenu vzduchu zvnútra za čerstvý a čistý vzduch zvonka. Privádzaný vzduch získava od vzduchu odvádzaného väčšinu jeho tepla, je teda tepelne optimalizovaný a vďaka použitej filtrácii i zbavený prachu, peľu a alergénov. Jednoducho všetkého, čo by ste pri vetraní oknami radi nechali vonku.

Vetranie obytného priestoru prebieha so zatvorenými oknami. Otvoriť si ich samozrejme môžete, kedykoľvek chcete, ale v období, keď je žiaduce udržiavať tepelnú energiu vnútri domu a okná neotvárať, túto potrebu jednoducho nebudete mať, a to vďaka kontinuálnej výmene vzduchu. Výkon rekuperačnej jednotky sa automaticky prispôsobuje Vašim nárokom na kvalitu vnútorného prostredia, a to na základe informácií z čidiel CO2.

Analógia s pľúcami nie je náhodná; rekuperačná jednotka tvorí skutočné pľúca Vášho domova. A rovnako i pracuje. Prirodzene zabezpečuje vetranie, aby ste vždy dýchali čerstvý vzduch.

Futura

Bezkonkurenčne najnižšia spotreba v mrazoch


To, čo Futura dokáže a čím je výnimočná, sa prejaví hlavne v zime, teda v období, keď je rekuperácia najviac potrebná, a to minimalizovaním spotreby energie. Vďaka jedinečnej konštrukcii, ktorá dokonale využíva fyzikálne zákony, funguje jednotka i v silných mrazoch bez predohrevu a bez rozbalansovania ventilátorov.

Rekuperačná jednotka Futura

Skutočný vnútorný komfort bez presúšania


Futura automaticky zaistí vo Vašom dome optimálnu vlhkosť, a to pomocou riadeného entalpického výmenníka. Optimálna vlhkosť je dôležitá hlavne pre Vaše zdravie, ale ocení ju aj Váš drevený nábytok, podlahy a rastliny.

Autonómny chod


Futura nie je hlúpa, sama upozorní na potrebu servisného zásahu či výmenu zanesených filtrov. Je vybavená funkciou automatického čistenia rekuperačného výmenníka; to udržuje jednotku v skvelom technickom stave a zjednodušuje pravidelnú údržbu. Pomocou CO2 senzoru v základnej výbave zase plynule prispôsobuje vetrací výkon Vašim nárokom na kvalitu vnútorného prostredia.

Rozsiahla základná výbava


Futura ponúka v základnej cene nadštandardnú výbavu, vrátane päťročnej záruky, dvoch peľových filtrov F7, senzoru CO2 v nástennom ovládači, dodatočného dohrevu a kompletnej správy jednotky pomocou mobilnej aplikácie. Jednotku je možné rozšíriť o ďalšie funkcie - je možné pripojiť až 3 nástenné ovládače, 8 CO2 senzorov a dodatočné chladenie.

Jednoduché ovládanie


Jednotku je možné ovládať pomocou nástenného ovládača Alfa alebo pohodlne odkiaľkoľvek vďaka mobilnej aplikácii MyJABLOTRON, ktorá Vás naviac informuje o chode a spotrebe Vašej rekuperačnej jednotky.

CoolBreeze


Entalpický chladiaci modul CoolBreeze predstavuje zariadenie, ktorého primárnou funkciou je úplná eliminácia akýchkoľvek tepelných ziskov vetraním v letnom období. Je špecificky designovaný a určený predovšetkým pre domy v pasívnom štandarde, ktorých obvodová obálka je dokonale izolovaná a solárne zisky v horúcich letných dňoch minimalizované.

Zónové vetranie VarioBreeze™


Vetranie je smerované tam, kde je to potrebné. Vďaka zónovej regulácii VarioBreeze™ zaistíme vetranie v požadovanej intenzite, a to dokonca i so zariadením s menším nominálnym výkonom. Rekuperačná jednotka pracuje dlhšiu dobu v minimálnom výkone. Jej parametre, ako napr. účinnosť, celková spotreba a hlučnosť sú po väčšinu doby prevádzky optimalizované.

Možnosť priameho napojenia digestora Faber


V nízkoenergetických domoch vybavených riadeným vetraním nemožno použiť digestor s odťahom, pretože by narušil tlakovú rovnováhu vo vnútri domu a tým aj prevádzku rekuperačnej jednotky.

Riešením je digestor Faber s úpravou pre priame napojenie do rekuperačného systému - s prídavným filtrom pre zachytenie aj tých najjemnejších mastných častíc. Pary a pachy z varnej zóny odsáva tento digestor pomocou rekuperácie Futura mimo dom.

Viac v katalógu na stiahnutie

Technické parametre

Prietok vzduchu
50 - 250 m3/h
Špecifická spotreba energie (SEC) v kWh/m2.a pre každé použiteľné klimatické pásmo a každú použiteľnú triedu SEC
A+
Typ systému spätného získavania tepla
rekuperačný
Výmenník
entalpický protiprúdový s kontrolou spätného zisku vlhkosti
Tepelná účinnost spätného získavania tepla
91,8 %*
Hladina akustického výkonu LWA
46 dBa*
Referenčný prietok
175 m3/h**
Elektrický príkon pri maximálnom prietoku a tlaku
230 W
Max. príkon
600 W
Referenčný tlakový rozdiel
50 Pa**
SPI
0,34 W/(m3/h)**
Rozmery (v x š x h)
835 x 995 x 522 mm
Hmotnosť
47 kg
Kondenzát
Odvod kondenzátu odpadnou rúrou HT 32 mm, sifón
Elektrické pripojenie
230 V/50 Hz, 10 A; napojenie na elektrickú sieť cez zásuvku
Prevádzkový rozsah bez predohrevu
-19 ºC do +45 ºC
Užívateľské rozhranie
nástenný ovládač s integrovaným CO2 senzorom, mobilná aplikácia MyJABLOTRON
Výkon celej zostavy vrátane rekuperácie výmenníkom - chladenie/kúrenie
1,5 kW - 3,8 kW / 4,9 kW***
Ročná spotreba elektrickej energie (AEC) (v kWh/m2 elektrickej energie/rok "priemerné", "teplé", "studené") pri referenčnom prietoku
2,26 / 1,81 / 7,63
Ročná úspora tepla (AHS) (v kWh/m2 primárnej energie/rok) pre jednotlivé klimatické pásma ("priemerné", "teplé", "studené") pri referenčnom prietoku
47 / 92 / 21

* Podľa ČSN EN 308
** Podľa Nariadenia Komisie (EU) č. 1253/2014
*** Chladiaci výkon je premenlivý v závislosti na relatívnej vlhkosti a rozdiele teplôt medzi vnútorným a vonkajším prostredím.
*** Výkon kúrenia je premenlivý v závislosti na rozdiele teplôt medzi vnútorným a vonkajším prostredím.

Prietok vzduchu
100 - 350 m3/h
Špecifická spotreba energie (SEC) v kWh/m2.a pre každé použiteľné klimatické pásmo a každú použiteľnú triedu SEC
A+
Typ systému spätného získavania tepla
rekuperačný
Výmenník
entalpický protiprúdový s kontrolou spätného zisku vlhkosti
Tepelná účinnost spätného získavania tepla
91,4 %*
Hladina akustického výkonu LWA
46 dBa*
Referenčný prietok
245 m3/h**
Elektrický príkon pri maximálnom prietoku a tlaku
320 W
Max. príkon
700 W
Referenčný tlakový rozdiel
50 Pa**
SPI
0,33 W/(m3/h)**
Rozmery (v x š x h)
835 x 995 x 522 mm
Hmotnosť
47,5 kg
Kondenzát
Odvod kondenzátu odpadnou rúrou HT 32 mm, sifón
Elektrické pripojenie
230 V/50 Hz, 10 A; napojenie na elektrickú sieť cez zásuvku
Prevádzkový rozsah bez predohrevu
-19 ºC do +45 ºC
Užívateľské rozhranie
nástenný ovládač s integrovaným CO2 senzorom, mobilná aplikácia MyJABLOTRON
Výkon celej zostavy vrátane rekuperácie výmenníkom - chladenie/kúrenie
1,7 kW - 4,4 kW / 4,9 kW***
Ročná spotreba elektrickej energie (AEC) (v kWh/m2 elektrickej energie/rok "priemerné", "teplé", "studené") pri referenčnom prietoku
2,20 / 1,75 / 7,57
Ročná úspora tepla (AHS) (v kWh/m2 primárnej energie/rok) pre jednotlivé klimatické pásma ("priemerné", "teplé", "studené") pri referenčnom prietoku
47 / 92 / 21

* Podľa ČSN EN 308
** Podľa Nariadenia Komisie (EU) č. 1253/2014
*** Chladiaci výkon je premenlivý v závislosti na relatívnej vlhkosti a rozdiele teplôt medzi vnútorným a vonkajším prostredím.
*** Výkon kúrenia je premenlivý v závislosti na rozdiele teplôt medzi vnútorným a vonkajším prostredím.

Na stiahnutie

Ponúkame Vám na stiahnutie všetky potrebné materiály, od manuálov cez technické listy a propagačné letáky. Vybrať si môžete v spodnej časti tejto sekcie. Dokumenty pravidelne aktualizujeme.


Zavrieť
Zavrieť

Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Prosíme o vyplnenie nasledujúceho formulára.