JABLOTRON
Chladiaci / ohrevný modul CoolBreeze

Chladiaci / ohrevný modul CoolBreeze

Zažite skutočný komfort po celý rok Scroll
Chladiaci / ohrevný modul CoolBreeze
Stály prívod čerstvého vzduchu do interiéru s teplotou v rozmedzí 15 - 19 ºC
Vstup odťahovaného vzduchu z interiéru 25 ºC a 65 % RH
Konvenčné chladenie výparníkom
Polovičná spotreba celej zostavy v porovnaní so systémami s bežným chladením na prívode čerstvého vzduchu
Násobenie chladiaceho efektu vďaka adiabatickému chladeniu v riadenom entalpickom výmenníku
Reverzný chod tepelného čerpadla pre prikúrenie v chladnom období
Vstup horúceho vonkajšieho vzduchu 30 - 38 ºC, ktorý je ochladením vo výmenníku zbavený približne polovice absolútnej vlhkosti
O CoolBreeze

O CoolBreeze

Modul CoolBreeze sa skladá z tepelného čerpadla s výmenníkom umiesteným v systéme vzduchotechniky. Spoločne s rekuperačnou jednotkou Jablotron Futura tvoria jeden celok, ktorý vám v letnom období prinesie:

1. výrazné ochladenie a odvlhčenie privádzaného čerstvého vzduchu a z toho plynúci nulový tepelný zisk vetraním

2. nízku celkovú spotrebu modulu v porovnaní s dosiahnutým ochladením a odvlhčením privádzaného čerstvého vzduchu

Rekuperačná jednotka Jablotron Futura ponúka v zimnom období funkciu, ktorá jej umožňuje fungovať bez predohrevu a navracať do interiéru vlhkosť, ktorá v ňom bola vyprodukovaná. Použitím rovnakej funkčnosti v letnom období je zostava Futura a CoolBreeze schopná znížiť požiadavky na výkon chladiaceho agregátu o polovicu.

Modul CoolBreeze môže pracovať aj v reverznom chode v režime tepelného čerpadla. Predstavuje teda veľmi efektívny spôsob prikurovania, predovšetkým pred začiatkom vykurovacej sezóny.

Futura a CoolBreeze

BEZ ELEKTRICKÉHO PREDOHREVU

BEZ ELEKTRICKÉHO PREDOHREVU


Rekuperačná jednotka Jablotron Futura funguje spoľahlivo bez potreby predohrevu a nebezpečenstva zamrznutia tepelného výmenníka až do teploty -19 ºC.

DIAĽKOVÝ DOHĽAD A SPRÁVA

DIAĽKOVÝ DOHĽAD A SPRÁVA


Vďaka aplikácii MyJABLOTRON máte prístup ku všetkým vašim zariadeniam kdekoľvek a kedykoľvek.

RIADENIE VLHKOSTI

RIADENIE VLHKOSTI


Použitie riadeného entalpického výmenníka zaisťuje možnosť navrátiť do interiéru vlhkosť, ktorá v ňom bola vyprodukovaná.

KOMFORT S COOLBREEZE

KOMFORT S COOLBREEZE


V lete dochladí a odvlhčí, na jeseň dokúri a zaistí skutočne komfortnú vnútornú klímu.

MINIMÁLNA SPOTREBA

MINIMÁLNA SPOTREBA


Za 25 dní chodu spotrebuje rovnaké množstvo energie ako porovnateľná rekuperačná jednotka s predohrevom za 24 hodín.

Na stiahnutie

Zoznam dokumentov je pravidelne aktualizovaný. Vyberte si zo spodnej časti tejto sekcie.


Zavrieť

Modul CoolBreeze je voliteľným príslušenstvom rekuperačnej jednotky Jablotron Futura.
Technická špecifikácia modulu je preto súčasťou dokumentácie k rekuperačnej jednotke.

Zobraziť