JABLOTRON

Termíny školení pro montážní partnery

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o. Scroll

Velmi si ceníme vašeho zájmu stát se naším montážním partnerem.

Prodej sortimentu společnosti JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o., je možný výhradně prostřednictvím certifikovaných montážních partnerů. Absolvujte jednodenní školení a staňte se jedním z nich.

Futura

Účastníci školení získají všechny potřebné informace o rekuperační jednotce Jablotron Futura a požadavcích na kvalitní montáž. Představíme vám princip fungování, technické parametry i postup uvedení do provozu. Detailně vás seznámíme s aplikacemi MyJABLOTRON a MyCOMPANY. Obsahem školení bude také ukázka instalace a provozu chladicího modulu CoolBreeze a zónového větrání VarioBreeze™.

Školení probíhá od 8:30 do 15:30 hod. Od 8:30 do 9:00 hod. probíhá prezence účastníků. Cena školení je 1 250 Kč bez DPH a zahrnuje balíček tištěných a propagačních materiálů, občerstvení a oběd. Po absolvování školení vám vystavíme certifikát potvrzující, že jste Certifikovaným montážním partnerem JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o. Certifikát je platný 2 roky.

Přihlašovací formulář

Nejjednodušším způsobem, jak se přihlásit na školení, je vyplnění Přihlašovacího formuláře.
Vaše přihlášení na školení systém automaticky potvrdí zpětným e-mailem. Přihlášení je závazné. Po odeslání formuláře Vám bude vygenerována faktura, kterou zasíláme e-mailem, do formuláře proto uveďte své fakturační údaje. V případě, že se nemůžete zúčastnit školení, na které jste se přihlásili, omluvte se co nejdříve, nejpozději 2 dny před konáním školení. Při včasném odhlášení Vám bude uhrazená částka v plné výši vrácena. V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu: jlt.obchod@jablotron.cz.

Změnit

Školení v Praze probíhají v budově Jablotron Security a.s. na adrese K dubu 2328/2A, Praha 4