JABLOTRON

Slovník pojmů

V našem elektronickém slovníku pojmů najdete vysvětlení všech základních i méně známých pojmů, na které můžete narazit v oboru větrání a rekuperace. Pokud vám zde nějaký pojem bude chybět nebo mu nebudete rozumět, neváhejte nás kontaktovat.

Jde o standardizovaný výpočet, který udává modelovou celkovou spotřebu energie domu a zároveň hodnotí podíl ekologických zdrojů energie na její celkové spotřebě.

Mluvíme-li o přirozeném větrání, tak máme na mysli větrání především okny.

Veškerá provětranost prostoru tedy závisí na uživateli.

V oboru větrání znamená rekuperace zpětný zisk tepla, v ideálním případě i vlhkosti, z odváděného odpadního vzduchu a jeho následné předání přiváděnému čerstvému vzduchu, který je tak rozváděn do obytných prostor již předehřátý.

V českém prostředí se jako rekuperace označuje také samotný přístroj pro nucené větrání — větrací jednotka, která obsahuje výměník zajišťující rekuperaci tepla.

Co je to výměník?

Relativní vlhkost vzduchu je poměr mezi množstvím vodních par ve vzduchu a maximálním možným množstvím par, které je vzduch schopen pojmout. Uvádí se v procentech (%). Je to jeden z parametrů, který zásadně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí.

V každém vzduchu je určité % množství vodní páry. Pokud dojde ke snížení teploty pod tzv. rosný bod, začne vodní pára kondenzovat. Příčinou je zmenšení objemu vzduchu, do kterého se už voda nevejde.

Schopnost obálky domu/budovy nepropouštět vzduch.

Pokud mám vzduchotěsný dům, musím zajistit jeho větrání nuceně.

Co je to nucené větrání?

Hlavním důvodem je ochrana domu před únikem tepla a s tím spojená úspora energie během topné sezóny.

Zateplená konstrukce domu zamezuje přirozenou infiltraci.

Co je to infiltrace?

Jde o zisk tepla z odváděného odpadního vzduchu a následné předání energie přiváděnému čerstvému vzduchu.